Posted on Leave a comment

Elsäkerhet i hemmet 

Elsäkerhet är oerhört viktigt i hemmet. Det är lätt att ta för givet att elen fungerar som den ska men om man inte är uppmärksam kan olyckor inträffa. I en perfekt värld skulle all el fungera felfritt och bränder orsakade av elfel skulle aldrig uppstå. Trots att el inte är något vi klarat oss utan i dagens samhälle medför det alltid vissa risker. Som tur är finns det vissa saker du kan göra för att förebygga olyckor kopplade till el.  

Kontrollera dina elprodukter och din elanläggning 

Genom att du regelbundet kontrollerar dina elprodukter och din elanläggning kan du upptäcka fel i god tid och åtgärda felen innan skadan orsakar problem. Om du ser några fel ska dessa omedelbart åtgärdas av säkerhetsskäl. Håll koll efter sprickor och missfärgningar på ledningar och kablar i din elinstallation. Om några strömbrytare eller vägguttag sitter löst eller du hittar en trasig stickkontakt måste de bytas ut så snabbt som möjligt. Samma sak gäller för alla elapparater du har i ditt hem. Ta för vana att slänga ett öga på sladden till diskmaskinen ibland eller att säkerställa att laddaren till telefonen är intakt. Bara genom att hålla lite koll kan du förebygga att svåra skador uppstår. Gällande din elanläggning kan det vara bra att ta hjälp av ett elinstallationsföretag om du inte vet hur du ska gå tillväga för att kontrollera dess funktion. Om du vill ge det en chans finns det guider att ta del av på internet. Ta det försiktigt när du hanterar din elanläggning! 

Extra säkerhet med jordfelsbrytare 

En jordfelsbrytare är en otroligt prisvärd investering att ha på plats om något går snett med elen i din bostad. Den bryter automatiskt strömmen om något elfel uppstår i ditt hem. På så sätt kan du snabbt få reda på att något inte står rätt till och lokalisera problemet när elen är avstängd. De flesta hushåll i Sverige är numera utrustade med en jordfelsbrytare men det förekommer undantag. Se till att du har en jordfelsbrytare som ett extra skydd. Om du inte har en jordfelsbrytare bör du kontakta en behörig elektriker som kan hjälpa dig installera en. Eftersom jordfelsbrytaren är ett fantastiskt skydd om något går snett med elen bör du regelbundet kontrollera att den fungerar som den ska. Det gör du enkelt genom att trycka på brytarens testknapp. Om elen stängs av fungerar den, om inte – så är något fel. Då bör du omedelbart ta kontakt med en elektriker som kan undersöka problemet, reparera skadan eller eventuellt byta ut jordfelsbrytaren. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *