Posted on Leave a comment

Elsäkerhet i hemmet 

Elsäkerhet är oerhört viktigt i hemmet. Det är lätt att ta för givet att elen fungerar som den ska men om man inte är uppmärksam kan olyckor inträffa. I en perfekt värld skulle all el fungera felfritt och bränder orsakade av elfel skulle aldrig uppstå. Trots att el inte är något vi klarat oss utan i dagens samhälle medför det alltid vissa risker. Som tur är finns det vissa saker du kan göra för att förebygga olyckor kopplade till el.  

Kontrollera dina elprodukter och din elanläggning  read more