Posted on

Spridning bland referenserna

Bland de 2267 referenser som källan har som underlag för sin lönestatistik, finns det en del spridning i löneläget. Till exempel är det 1,41 % som tjänar mellan 0 – 13 999 kronor (sannolikt lärlingar eller deltidsarbetande), medan 1,98 % av anställda elektriker tjänar mellan 36 000 och 38 999 kronor.

 

Det enskilt största löneintervallet som elektriker befinner sig i är 28 000 – 29 999 kronor, där 15,91 % av referenserna uppger sig vara. Strax därefter följer det lägre intervallet 26 000 – 27 999 kronor, där 15,43 % uppges befinna sig i. Det tredje största löneintervallet är 30 – 32 999 kronor där 13,62 av de tillfrågade uppges vara.

 

0,13 %, alltså ett fåtal i sammanhanget, uppger sig ha en lön mellan 52 000 och 57 999 kronor i månaden. 0,18 % har en lön som ligger mellan 47 000 och 51 999 kronor.

 

Lägstalön enligt avtal

När man tittar på avtalet är det tydligt att elektriker tillhör de mest välavlönade när man jämför med övriga i LO. På lönerna som nämns ovan är det nämligen inte ovanligt att ackordstillägg ofta förekommer. Ackord kan utgöra en relativt stor del av lönen för vissa.

 

Men hur ser avtalet egentligen ut? Som följer: