Posted on

Löneläget för elektriker

De relativt höga lönerna, sett till utbildningstiden, är något som gör att många väljer att ge sig in i yrket som elektriker. Förglömmas bör inte heller avsaknaden av hundratusentals kronor i studieskulder, som många med högskoleutbildning faktiskt har. Lönerna är helt klart en dragande faktor till elektrikeryrket – men vad ligger de egentligen på? Vi har tittat på en källa som har 2267 referenser för sitt underlag, vilket är relativt högt jämfört med vad som finns för andra yrken på samma sida.

Så ser lönerna ut

Enligt källan är medellönen för en elektriker ca 25 000 kronor, medan medianen ligger på 26 100 kronor. Detta med en medelålder för elektriker stockholm på 29,6 år och en snitterfarenhet på 7,6 år. Medellönen för kvinnor är något lägre, ungefär 23 500 kronor, men också med en lägre snitterfarenhet (5 år).

Tittar man på olika regioner i landet skiljer det sig åt en del. Lägst löner i landet har elektriker som är verksamma på Gotland, med en medellön på 23 600 kronor för en elektriker stockholm. Noteras bör också att såväl medelåldern som den genomsnittliga erfarenheten är högre här (35 respektive 12 år), vilket sannolikt spär på den regionala löneskillnaden ytterligare. Tittar man exempelvis på Stockholm tjänar man ca 26 000 kronor i snitt – med en medelerfarenhet som är fem år lägre än den på Gotland.

Allra högst löner har man i Kronoberg jämfört med en elarbete i farsta, där snittlönen är 26 470 kronor i månaden. Detta med en medelålder på 28 år och en snitterfarenhet på 8 år.

 

  • Lärling i steg 1: 13 989 kronor i månaden
  • Lärling i steg 2 16 201 kronor i månaden
  • Första året i yrket: 17 528 kronor i månaden
  • Andra året i yrket: 21 804 kronor i månaden
  • Tredje året i yrket och därefter: 24 706 kronor i månaden.

 

Lönerna skiljer sig naturligtvis åt utöver detta beroende på kompetens, erfarenhet och var man jobbar.