Posted on

Desinfektion för minskad smittspridning 

Är du i behov av att få hjälp med att få ytor desinfekterade? Att välja att inkludera desinfektion i ens städrutin gör att dina miljöer blir allt renare. I takt med att vi nu lever i en pandemi har intresset ökat för företag som arbetar inom desinfektion. Genom att välja att anlita ett företag som har rätt redskap, en bred kunskap och en gedigen utbildning inom desinfektion och sanering kan du erbjudas en hjälpande hand för att göra dina miljöer allt säkrare. I våra offentliga miljöer är smittorisken hög och med hjälp av desinfektion i relation till en noggrann och grundlig städning kan fortsatt smittspridning av virus och bakterier begränsas rejält.  read more